Ετικέτα: Κοκκαράς Κωνσταντίνος
By

Mε πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα «Η αναπηρία στον 21ο αιώνα»